Husgrund

För att få flytta in i ett nybyggt hus i Sverige år 2016 krävs av Boverket att husgrunden uppfyller alla Boverkets Byggregler BBR.

Hustillverkaren måste garantera dig att Boverkets regler följs. Som husköpare är det en garanti för att inga skadliga effekter som astma och allergi drabbar dig på grund av mögeltillväxt och att mögelsporer från marken kommer in i din inomhusmiljö av undertryck från ventilation och värmesystem.
Plintgrund och otätade krypgrunder ger en okontrollerbar risk för att mögelsporer tränger sig in i din bostad.

Hjältevadshus husgrund

Ett bra hus behöver en stabil grund att stå på. Vår tillverkas av Isolergrund® som gör Sveriges enda typgodkända husgrunder.