Mikael R Olsson

Strategisk utvecklingschef inom Marknad/Försäljning

mikael.r.olsson@hjaltevadshus.se
070-842 45 30