villavisning, husvisning, sundsvall

Kontor: Sundsvall
Adress: Junivägen 75, Juniskär
Datum: Söndag 12 november, kl. 11.00-13.00

Spira 168

Spira 168 visas på Junivägen 75 i Juniskär kl. 11.00-13.00, söndag 12 november..

Senare har vi visning på ett Solid 168 som visas på Götgatan 29 i Sundsvall kl. 14.00-16.00.

Vid frågor, kontakta Peder Modin 070-357 00 44

peder.modin@hjaltevadshus.se