Totalentreprenad eller delad entreprenad?

Valet av entreprenadform reglerar hur ansvaret fördelas mellan kund och övriga parter i byggnationen. På Hjältevadshus använder vi framförallt delad entreprenad som är väldigt förmånligt för dig som kund. Totalentreprenad efterfrågas ofta, men med Hjältevadshus modell för delad entreprenad innebär det en ganska liten skillnad i praktiskt arbete för dig som kund.

Delad entreprenad

Hjältevadshus vanligaste entreprenadform kallas delad entreprenad. Delad entreprenad innebär att ni som kund skriver ett köpeavtal med oss som hustillverkare, där vi ansvarar för produktion och montage av huset ovan grund. Till skillnad från många andra husleverantörer sköter Hjältevadshus kontakten med entreprenörer för el, VA, målning med mera så att er arbetsbörda blir minimal. För utförande av grundentreprenadarbeten skriver ni själva ett kontrakt med en grundentreprenör.  Hjältevadshus rekommenderar grundentreprenörer som är auktoriserade för entreprenad av isolergrund, som är den grundleverantör vi använder. Delad entreprenad erbjuder flexibilitet om ni vill utföra eget arbete. Delad entreprenad är ofta ett ekonomiskt fördelaktigt val. Hjältevadshus säljare och byggledare hjälper dock ändå till och samordnar arbetet med grundentreprenaden.

Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att man tecknar ett kontrakt med sin husleverantör. Husleverantören tar nu det praktiska och juridiska helhetsansvaret för husbygget. Husleverantören ansvarar för husproduktion, leverans, montage, arbetsmiljö och att samordna allt. Husleverantören anlitar de entreprenörer som utför allt arbete och levererar allt material inom entreprenaden, med egen byggledning som samordnar byggnationen. Totalentreprenad kostar normalt mer än delad entreprenad.

Hjältevadshus erbjuder totalentreprenad i en begränsad region. För närvarande i Kronobergs län och Södra Halland. För mer information, kontakta Josefin Nygren, 073-342 45 20.

Entreprenadform totalentreprenad

Besök husfabriken

Välkommen till Hjältevad på rundvandring i fabriken och fikastund med kundcenter.

Boka här

Låt din husdröm blir ett drömhus. Här kan du läsa om 20 steg från idag tills du bor i ett nybyggt hus.

Allt börjar med tomten

Vi hjälper dig att hitta tomt. Har du mark kan vi hjälpa till med avstyckning.

Tomter