En grund för friska hus

Grunden är det som varje hus vilar på. Men för oss det just grunden som hela vår husfilosofi vilar på. Vårt mål är att bygga hus där familjer lever gott, är friska och får en bra framtid. Därför är vår husgrund helt unik och ger en rad fördelar.

Stopp för markradon, mögelsporer och mikroorganismer

I marken finns det radon, mögelsporer, mikroorganismer och marklukt. Men denna ”förorenade” luft stoppas av Isolergrunden under ditt Hjältevadshus. Värmepumpens fläkt skapar ett undertryck under huset som vänder luftflödet från boendemiljön ner till grunden. På så sätt kan inte radon ta sig upp i bostaden, samtidigt som vi värmeåtervinner luften i grunden.

Tack vare Isolergrund når ingen ”förorenad” luft från marken inomhusmiljön.

Det bästa för barnen

I nästan hela Sverige är gränsvärdet för skadlig markradon högre i marken än vad det får vara i inomhusmiljön.

Oroväckande siffror med tanke på att vi idag spenderar omkring 90% av vår tid inomhus. Och ännu värre blir de när man tänker på att våra barn andas in 50% mer luft än oss vuxna.

Det är detta som ligger till grund gör vår boendefilosofi. Att friska hus ÄR det bästa för barnen.

Full åtkomst under huset

Under varje Hjältevadshus finns det en 60 cm hög luftspalt som ger dig full åtkomst under huset via inspektionsluckan på husets utsida. Jämfört med grundlösningar som är gjutna direkt på marken ger utrymmet under ditt Hjältevadshus huskroppen ett skydd från stora vattenmängder, som annars kan tränga upp och orsaka kostsamma skador.

Lätt att komplettera i efterhand

Utrymmet under huset förenklar service, men ger också möjligheter att dra ny VVS, el, kablar och komplettera ditt hus i efterhand. Det kan till exempel vara installation av en köksö med vatten och vask eller tilluft till kaminen.

I framtiden kan vi räkna med fler extrema regnfall orsakat av klimatförändringar. Då är utrymmet under ditt Hjältevadshus ett bra skydd.

Isolergrunden - Fakta & sammanfattning

Grunden provtrycks

och ett protokoll följer med husets bygghandlingar.

Huset kan placeras

med mindre hänsyn till mängden radon i marken.

Typgodkänd grund

som skyddar mot fukt, radon, mögelsporer och mikroorganismer som finns i marken.

Full åtkomst under huset

vid t.ex. VVS, service eller efterinstallationer.

Skyddar huskroppen

vid extrema regnmängder.

Vill du veta mer om Isolergrunden?


Besök vår leverantörs hemsida.https://isolergrund.se
husleverantör nyckelfärdiga hus

Vi jobbar med kvalitetsleverantörer

Vi är stolta över att presentera våra leverantörer, tillsammans bygger vi hus med högsta kvalitet.