Sekretess & cookies

Sedan 1998 gäller personuppgiftslagen (PuL) i Sverige. Personuppgiftslagen bygger på ett EG-direktiv och ska hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. Enligt lagen har du rättighet att få veta hur dina personuppgifter behandlas, för att kunna avgöra om du vill lämna ut dina uppgifter.

Hjältevadshus policy är att hantera alla personuppgifter på ett säkert sätt. Vi respekterar våra kunder och besökares personliga integritet. Syftet med detta dokument är att informera om vilka uppgifter vi samlar in från våra besökare på webbplatsen, hur dessa uppgifter hanteras av oss och vad de används till. Vi ber dig också samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.

Cookies

Hjaltevadshus.se nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter.

Informationen används för att anpassa sidans innehåll efter användarens valda säljkontor

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att viss funktionalitet på webbplattsen begränsas.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar.

Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut.

Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Sekretess

Vi på Hjältevadshus strävar efter att ge dig så mycket kontroll som möjligt över den privata information du lämnar oss; det är viktigt för oss att du känner dig säker när du besöker vår webbplats. Hjältevadshus AB är ansvarigt för de personuppgifter du lämnar på webbplatsen, exempelvis när du beställer en katalog, använder Mina sidor eller prenumererar på nyhetsbrev via e-post.

De uppgifter du lämnar på webbplatsen används av endast Hjältevadshus. Vi försäkrar att dina uppgifter inte förs vidare till någon tredjeparts-organisation utan ditt samtycke.

I framtiden kan det bli aktuellt att vi erbjuder förmåner eller specialtjänster i samarbete med något annat företag. I så fall inhämtar vi först särskilt samtycke från dig genom att du får anmäla dig till just den aktiviteten. Detta gäller dock inte om skyldigheten beror på bestämmelse i lag eller informationen är av sådan art att det är uppenbart att samtycke inte behövs.

För att behandla och skydda dina personuppgifter på ett korrekt sätt följer vi personuppgiftslagen och de principer för god sed som praktiseras. PuL innehåller bland annat bestämmelser om information till dem som registrerar sina uppgifter. Datainspektionens informationsfolder ”Allmänna råd om information till registrerade enligt PuL” kan beställas eller laddas ned från http://www.datainspektionen.se/.

Personuppgifter – varför?

Att köpa hus är en stor affär. Vi vill underlätta för våra kunder i möjligaste mån och erbjuder därför ett antal smidiga tjänster t.ex:

  • Nyhetsbrev via e-post
  • Katalogbeställning

För att kunna tillhandahålla dessa tjänster på ett korrekt sätt samlar Hjältevadshus in olika personuppgifter. Till exempel frågar vi dig om vilken region du söker hus i för att kunna ge dig information om lediga tomter i just det området. Framöver är vår målsättning att på vår webbplats erbjuda fler värdefulla tjänster, vilka också kommer att bygga på användarens personupgifter.

När du beställer material från oss behöver vi också grundläggande uppgifter för att leverera materialet till dig.

Personuppgifter – vad?

Det är endast för att beställa nyhetsbrev eller katalog som du som besökare på webbplatsen behöver lämna ut dina personuppgifter. Bortsett från detta samlar vi idag inte in några fler personuppgifter om våra besökare – som besökare på övriga delar av Hjältevadshuss webbplats är du anonym. Din webbläsare skickar dock automatiskt information om vilken typ av dator och vilket operativsystem du använder.

Vårt mål är att respektera din privata information. För att hjälpa oss förbättra vår integritetspolicy, skicka gärna dina åsikter till oss på info@hjaltevadshus.se.