Fast pris och trygg finansiering

Att bygga ett Hjältevadshus är tryggt och säkert, och en bra investering. Vi kan hålla ett fast pris tack vare vår säkra byggmetod, där inga överraskningar kan dyka upp under resans gång. Vi kan även förmedla en professionell bank-kontakt som är van vid vår byggmetod.

Vad innebär ”fast pris” och vad är en indexreglering?

När du skriver kontrakt med Hjältevadshus låser vi normalt priset för ditt hus i 12 månader från signering av entreprenadkontrakt. Om montering av huset sker efter 12 månader har passerat, har husleverantörer rätt att reglera priset enligt branschstandardindex MT74*. Detta är standard i branschen skapar en tryggare tillvaro för hustillverkare då MT74 styrs av branschorganisationen TMF. Men om priser på material ökar kraftigt kan fakturan för indexregleringen bli oväntat hög. Hjältevadshus erbjuder dig därför att kunna låsa priset under hela husaffären.

För att du ska slippa oroa dig

Om du gör avrop inom sex månader från kontraktsdatum, låser vi priset under hela husaffären, och du slipper helt indexreglering*. När du gör avrop ska allt vara bestämt kring husets utformning, bygglovet ska vara godkänt och alla tillval gjorda. Kontakta din lokala säljare för mer information.

Gör du inte avrop inom sex månader använder vi istället en fast kostnad per månad för indexreglering på 15.000:-/månad (efter 12 mån.)*. På så sätt vet du vad priset blir och slipper oron för oväntade prisökningar vid händelser i omvärlden, t ex pandemi eller krig. Detta i kombination med vår korta leveranstid gör att totalpriset hålls nere.
*Detta gäller entrepenadavtal skrivna efter 1 juni 2022.

*Vad är index MT74 och varför använder inte Hjältevadshus det?

Prisindex för monteringsfärdiga trähus MT 74 beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

MT 74 beräknas i anslutning till SCB:s producentprisindex (PPI) och baseras på listpriser, inkl transportkostnader till byggnadsplats. Mervärdesskatt ingår inte. Minst 12 företag lämnar månatligen uppgift om ökning av listpriser på hustyper som valts ut enligt en standardiserad metod. Ingen hänsyn tas till lämnade rabatter. Ett sammanvägt index med hänsyn till respektive företags marknadsandel räknas fram.

Hjältevadshus använder INTE MT 74 för att beräkna indexreglering
Om den totala byggtiden överstiger 12 mån har vi en fast kostnad på 15.000:-/ överstigande månad istället för indexreglering.* På så sätt kan vet du vad slutpriset blir och du slipper oroa dig för kraftiga indexregleringar p.g.a. t ex pandemi, krig eller andra omvärldsfaktorer.
T ex. om du skriver entrepenadavtal i maj och gör avrop 7 månader senare och huset levereras efter totalt 15 månader får du tre månaders indexreglering, alltså 3×15.000.

OBS: Hjältevadshus erbjuder dig att om du gör ditt avrop inom sex månader från kontraktsdatum låser vi priset under hela husaffären och du behöver inte oroa dig för någon indexreglering alls.*

 

*Detta gäller entrepenadavtal skrivna efter 1 juni 2022.

Hjälpte den här informationen dig?
Ja
Nej

Personlig rådgivning och amorteringsfritt i upp till fem år

När man bygger ett nytt hus är det mycket att tänka på och redan i valet av hus behöver man räkna på hur mycket huset och tomten får kosta. Eftersom alla har olika förutsättningar är det därför klokt att börja med att kontakta en bank tidigt, för att se vilka möjligheter just ni har.

Nordea erbjuder Hjältevadshus kunder professionell rådgivning och hög tillgänglighet via bra kontaktvägar. Just nu finns det också möjlighet att bygga hus helt utan amortering i upp till 5 år.

Läs mer om vårt samarbete med Nordea >

Tryggt husköp med husleverantör med en stark ägare

Sedan 2011 ägs Hjältevadshus av Pulsen Group AB. Pulsenkoncernen har fler än 1500 anställda och omsätter över 3,1 miljarder kronor. Företaget har varit familjeägt sedan starten 1964 och har en stark tradition av expansion genom långsiktighet.

Pulsenkoncernen har sin grund inom IT, men består idag av ett flertal olika verksamheter: IT-bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg, Shibuya och Indicate Me, samt Pedab Group, Pulsen Fastigheter, Pulsen Konferens, Releasy, Hjältevadshus och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är koncernmoder och har sitt huvudkontor i Borås.

Läs mer på Pulsens hemsida >