Standard och tillval utomhus

Stående eller liggande fasadpanel? Fönster med spröjs? Och kanske viktigast av allt, vilken färg ska fasaden och takpannorna ha? De exteriöra valen är viktiga för husets karaktär och kräver att man tänker till ordentligt innan man fattar ett beslut. Kontakta oss, så hjälper vi gärna till att skapa ett hem med en attraktiv, genomtänkt och personlig exteriör.

Val av fasad

Lockläkt är vår standardfasad som ingår. Du kan välja att uppgradera till liggande eller stående (Nyhet!) faspanel.

Fasadbehandling

Huset levereras som standard med grundmålad fasad. Kulörmålning är ett tillval. I huskonfiguratorn kan du testa olika färgkombinationer och se pris direkt. För annan typ av fasadbehandling kan du även välja trärent.

Takpannor och regnvattensystem

Våra takpannor kommer från Benders och vi har tre olika kulörer att välja mellan. Även regnvattensystemet har tre alternativ för att matcha övriga val.

Se alternativen i huskonfiguratorn >

Isolering på övervåning

På alla våra 1,5-planshus med förhöjt vägg liv samt alla tvåplanshus ingår isolerad övervåning.

Värmepaket ingår till övervåning, förberett enligt Hjältevadshus föreslagna planlösning.

Ytterdörrar

Alla våra hus levereras med ytterdörrar av hög kvalitet från Swedoor. I huskonfiguratorn kan du välja mellen ett flertal färger och utformning på de båda ytterdörrarna. Vi har både enkla och pardörrar med flera olika fönstersättningar.

Se alternativen i huskonfiguratorn >

Elektroniskt dörrlås

Ett elektroniskt dörrlås ingår som standard till groventrén. Lås eller lås upp med pinkod, tag eller koppla ihop med internetmodul och reglera låset med smartphone.

Yale Doorman är godkänt i låsklass 3 enligt SSF 3522:1 och har ett certifikat utfärdat av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB).

Elektroniskt dörrlås till huvudentrén finns som tillval, dock ej till pardörrar.

Fönster

Husets standardfönster är 3-glasfönster i trä med aluminiumbeklädd utsida. Variationer kan finnas bland tillvalsfönster.

Vissa fönster i vardagsrum i Villa Generös, Sol, Spira och Solid kan bytas till 21-höjd mot tillägg. Vissa fönster i övervåning, hus med förhöjda väggliv, kan bytas till öppningsbara mot tillägg.

H-beslaget gör att fönstret går att svänga horisontellt utanför fasaden, och innebär att båda sidor av glaset kan putsas inifrån. Eventuella spröjs  går delvis att plocka bort för att underlätta renhållning.

I huskonfiguratorn kan du se alla val av fönster, spröjs och fönsterfärger.

Entré

Till både huvudentré och sidoentré finns olika tillval. Du kan välja allt från enkelt entréplan till en pampig New England-veranda. Sidoentrén kan uppgraderas med entréplan och entrétak. På vissa modeller kan man även välja till en balkong ovanför entrén.

Testa alla valmöjligheter i huskonfiguratorn >

Kupor och balkong

På vissa husmodeller kan man välja till kupor både fram och/eller bak på huset. Balkong finns också som tillval och är ett bra sätt att ge huset karaktär.

Testa alla valmöjligheter i huskonfiguratorn >

husleverantör nyckelfärdiga hus

Vi jobbar med kvalitetsleverantörer

Vi är stolta över att presentera våra leverantörer, tillsammans bygger vi hus med högsta kvalitet.