Vi söker tomter & mark

Är du markägare? Kontakta vår t.f. markansvarige Oskar Thomsen på tel. 0381-239 45.