Är ditt hus äldre än 5 år?

Om ditt hus är äldre än 5 år räknat från slutbesiktning så hanteras ditt ärende av Gar-Bo.

Länk till Gar-Bo skadeanmälan