LCP fixed background image

Vad behöver jag tänka på när jag inreder övervåningen?

Efter inredd ovanplan måste nyinstallerad ventilation och värme injusteras av behörig personal.