Kan jag sälja den el som blir över?

Cirka 50% av den el som solcellerna producerar går till värmepump samt hushållsel såsom kyl, frys, tvättmaskin. Resten säljs automatiskt tillbaka till elnätet under soliga perioder. Det gör att ni faktiskt kan få tillbaka pengar, samtidigt som ni gör en välgärning för miljön.

En vanlig variant är att förtjänsten från det man säljer helt enkelt regleras på kommande fakturor – men det beror på vilken leverantör ni har.