LCP fixed background image

Mina fönster och/eller dörrar är svåra att öppna och stänga?

Trä är ett levande material som andas. Detta kan komma att innebära att dörrar och fönster kan behövas justeras då huset rör på sig, vilket är helt normalt. Instruktioner för hur du gör detta hittar du i er Drift-och underhållspärm alt. USB-stickan som medföljer ert hus.