LCP fixed background image

*Vad är index MT74 och varför använder inte Hjältevadshus det?

Prisindex för monteringsfärdiga trähus MT 74 beräknas av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

MT 74 beräknas i anslutning till SCB:s producentprisindex (PPI) och baseras på listpriser, inkl transportkostnader till byggnadsplats. Mervärdesskatt ingår inte. Minst 12 företag lämnar månatligen uppgift om ökning av listpriser på hustyper som valts ut enligt en standardiserad metod. Ingen hänsyn tas till lämnade rabatter. Ett sammanvägt index med hänsyn till respektive företags marknadsandel räknas fram.

Hjältevadshus använder INTE MT 74 för att beräkna indexreglering
Om den totala byggtiden överstiger 12 mån har vi en fast kostnad på 15.000:-/ överstigande månad istället för indexreglering.* På så sätt kan vet du vad slutpriset blir och du slipper oroa dig för kraftiga indexregleringar p.g.a. t ex pandemi, krig eller andra omvärldsfaktorer.
T ex. om du skriver entrepenadavtal i maj och gör avrop 7 månader senare och huset levereras efter totalt 15 månader får du tre månaders indexreglering, alltså 3×15.000.

OBS: Hjältevadshus erbjuder dig att om du gör ditt avrop inom sex månader från kontraktsdatum låser vi priset under hela husaffären och du behöver inte oroa dig för någon indexreglering alls.*

 

*Detta gäller entrepenadavtal skrivna efter 1 juni 2022.