Vilka handlingar sparas och under hur lång tid?

Vi sparar kundunika handlingar som Hjältevadshus har gett ut under 10 år.