Vilket golv har jag i mitt hus?

Denna information är kundunik för varje hus och ni kan hitta informationen i er Drift-och underhållspärm alt. USB-stickan som medföljer ert hus.