#JAhjältevadshus

Vi älskar att se våra kunders bilder i sociala medier, och vi tror att även andra kan få stor glädje av det. Därför delar vi gärna kunders bilder i våra sociala medier, på hemsidan och även i annat marknadsföringsmaterial.

Svarar du #JAhjältevadshus på en bild som du delar på Instagram, eller i andra kanaler, godkänner du följande:

Du tillhandahåller Hjältevadshus AB, organisationsnummer 556232-9135, en icke-exklusiv, royalty-fri licens att använda din bild i vår marknadsföring och/eller kommunikation, helt fritt. Du ger oss rätten att retuschera, distribuera, ändra och redigera din bild. Framförallt ger du Hjältevadshus samtycke att använda bilden, även om du kan identifieras, för marknadsföring och/eller reklamändamål, enligt svensk lag om namn och bild i reklam (1978:800).

Du garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet som du har taggat med #JAhjältevadshus och att du har tillstånd från eventuella personer som syns på bilderna. Dessutom intygar du att du är en person (inte ett företag), att du är minst 18 år eller har dina vårdnadshavares samtycke och att Hjältevadshus användning av din bild inte bryter mot några lagar, regler eller tredjepartsavtal.

Härmed frigör du Hjältevadshus från alla skyldigheter att betala dig för användningen av din bild. Du befriar och godkänner att Hjältevadshus och alla personer som agerar för Hjältevadshus från alla anspråk (inklusive fodringar från tredje part), skulder, oavsett natur, i samband med ovan nämnda användning av den beskrivna bilden.

Svensk lag styr dessa allmänna villkor, där eventuella rättsliga dispyter som baseras på dessa löses av rättsliga instanser.

Om du vill återkalla ditt samtycke för att Hjältevadshus delar din bild, kontaktar du oss på marknad@hjaltevadshus.se.

Syftet med att dela din bild är att skapa inspiration för alla som är nyfikna på våra hus. Du kan alltid kontakta oss med frågor om våra villkor och regler på marknad@hjaltevadshus.se.

Vi ber om ursäkt för det högtravande språket, det här är inte så märkvärdigt som det låter.
Kortfattat: Vi gillar din bild, du låter oss visa den för andra, utan kostnad eller förpliktelser.