Jan Johansson

Produktionschef

jan.johansson@hjaltevadshus.se

En Högskoleingenjör som trodde han skulle bli konstruktör, men som istället haft glädjen att i över 25 år fått leda tillverkande industrier i sin helhet eller i delar som produktutvecklingschef, chef för operations, VD och nu som produktionschef.

En villa Tenhult utanför Jönköping har sedan mitten av 90-talet varit basen för familjen. Våra 2 döttrar har flugit ur boet och huset är numera rymligt!

För 10 år sedan landade golfen i mitt liv till glädje för både fysik, nya bekantskaper och avkoppling. Under dessa år har jag hunnit med ca 60 olika banor i Sverige, USA och Spanien och försöker hålla ett snitt på 2 rundor per vecka under säsong.

Ungefär samtidigt steg jag in i småhusbranschen första gången och 2023 är jag tillbaka, nu på Hjältevadshus där jag med entusiasm tagit mig an att tillsammans med medarbetarna fortsätta bygga villor med kvalitet i detaljerna och utveckla vår produktion.