Sofia Rostedth

Säljare

sofia.rostedth@hjaltevadshus.se
070-929 66 29

Sofia är piloten som blev toppsäljare på Hjältevadshus.

Här berättar hon varför det är bra att ha en otypisk säljbakgrund och vad det är som skiljer det småländska husföretaget från andra småhusföretag.

”Hos Hjältevadshus är det en styrka att ha ett annat perspektiv och en annan bakgrund. Vi är olika och kompletterar varandra. Jag är utbildad av Hjältevadshus som har en jättebra internutbildning. Min tekniska kompetens från pilotyrket har dessutom varit mitt stora ess i rockärmen.”

Vad är det bästa med jobbet och vad är den största utmaningen?
– Hjältevadshus är ett väldigt bra företag ur jämställdhetssynpunkt. Ett väldigt nutida företag som förstår människor, marknaden, kunderna och inte minst hus. Den största utmaningen är arbetet som rör kommunerna och byggloven.

Vad tycker du skiljer Hjältevadshus från andra husföretag?
– Jag tycker att det som skiljer oss från andra är att vi månar om kunden hela vägen. Vi finns inte bara med i början utan följer med kunderna genom alla beslut och fram till inflyttningsdagen.

Hur länge har du jobbat för Hjältevadshus och vad gjorde du innan?
– Jag har jobbat för Hjältevadshus i sju år. Jag har en annorlunda bakgrund och har inte jobbat som säljare tidigare utan är faktiskt pilot i grunden. Jag har dock vuxit upp i Hjältevad och min far har jobbat på husfabriken.

Har du något tips till den som vill bli hussäljare?
– Det kan vara en fördel att inte ha någon typisk säljbakgrund. Det är en styrka att ha ett annat perspektiv och en annan bakgrund. Vi är olika och kompletterar varandra. Jag är utbildad av Hjältevadshus som har en jättebra internutbildning. Min tekniska kompetens från pilotyrket har dessutom varit mitt stora ess i rockärmen.

Kontakta Sofia: