Fabriksbyggda hus är ett tryggare alternativ när stigande räntor väntar

Efter många år med rekordlåga räntenivåer och ökande bostadspriser väntar nu en helomvändning på ränte- och bostadsmarknaden. De låga räntorna har länge drivit upp bostadspriserna, men enligt många ekonomer och analytiker väntar nu räntehöjningar och en mer dämpad utveckling på bostadsmarknaden. Många oroar sig för en nedgång på bostadsmarknaden. Här spelar ränteläget en viktig roll.

Inflation och stigande bolåneräntor

Svenskarna har under en längre tid vant sig vid rekordlåga bolåneräntor, men nu anar vi ett skifte. Sedan början av 2022 har ränteuppgången gått snabbt, både i Sverige och internationellt. Eftersom läget i världen och på de finansiella marknaderna är mycket osäkert finns det stor anledning att bevaka räntornas fortsatta utveckling.

Två förklaringar till den snabba ränteuppgången är Rysslands krig i Ukraina, som resulterat i stigande priser på energi, råvaror och livsmedel. En annan faktor som bidrar till de globala räntehöjningarna är problemen med flaskhalsar i spåren av Coronapandemin. Enligt Swedbanks prognos kommer prisökningarna på bostadsmarknaden att plana ut under 2022, drivet av stigande bolåneräntor och att hushållens inkomster ökar i långsammare takt än inflationen.

Enligt SBAB:s boränterapport väntas Riksbanken höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid samtliga beslutstillfällen i år, för att bromsa inflationen till vi sommaren 2023 når en neutral nivå. Enligt deras prognos kommer reporäntan att toppa på 2,0 procent i februari 2024. Den rörliga tremånaders bostadsräntan kommer att stiga till 2,7 procent i januari 2023 för att därefter öka till 3,6 procent till januari 2025.

Förvänta dig en normalränta på 4 procent

Därefter tror SBAB:s bedömare att ränteläget stabiliseras på ungefär den nivån och tillägger att bolånetagare bör förvänta sig normalräntor på kring 4 procent framöver. Samtidigt flaggar banken för att Riksbanken på kort sikt kan välja att höja reporäntan i större steg än 0,25 procentenheter vid ett eller flera tillfällen.

Kom ihåg att det är nästintill omöjligt för en vanlig privatperson att förutse exakt hur ränteläget kommer att utvecklas framöver. Ett tips är därför att bygga upp en ekonomisk buffert som gör det lättare att tackla stigande boräntor. Den som vill ha ökad trygghet kan också välja att binda delar av sina bolån.

 

Ta höjd för ränteläget genom att själv påverka huspriset

– Den som väljer ett kataloghus när det är dags att byta bostad gör ett klokt val där man både får en ökad trygghet i form av ett fast grundpris som inte påverkas av bostadsmarknadens svängningar och möjligheten att till stor del själv påverka utformningen och även den slutliga prislappen på huset. Våra hus levereras exempelvis med oinredd övervåning i grundutförande, vilket innebär att en familj som vill hålla nere kostnaderna i början för att kunna ta höjd för ökade boräntor kan välja att avvakta något år med att inreda övervåningen. Generellt sett kan man säga att om man väljer en kataloghusleverantör i mellansegmentet så får man väldigt mycket hus för pengarna, oavsett ränteläge eller bostadsmarknadens fluktuationer, säger Sofia Rostedth, säljare på Hjältevadshus.

Enligt Bjurfors senaste mätning över vad som är viktigt vid husköp har energi och uppvärmning hamnat i topp.

– Ett nytt hus som till största delen är byggt i fabrik är optimalt isolerat och med ett perfekt intrimmat värmesystem har betydligt lägre uppvärmningskostnader än begagnade hus. Det är med andra ord ytterligare ett sätt att sänka kostnaderna varje månad, säger Sofia Rostedth.