Prisrallyt är över men ännu ingen bubbelvarning på bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden står inför osäkra tider när räntorna klättrar uppåt samtidigt som inflationen minskar köpkraften. De flesta banker är överens om att Riksbankens räntehöjning kommer att dämpa bostadsmarknadens prisutveckling. Någon bubbla, ras eller krasch är det förmodligen inte frågan om, men stora förändringar är att vänta men det kan vara bra att hålla lite koll på var bostadsmarknaden är på väg. Det här kan innebära slutet för bostadsmarknadens hittills skenande priser.

Vart är bostadsmarknaden på väg?

Många ekonomer talar om att bostadsmarknaden är på väg in i en ordentlig sättning.  De senaste åren har prisnivåerna på bostäder ökat snabbt, vilket till stor del berott på det rekordlåga ränteläget. Som vanlig konsument är det svårt, nästintill omöjligt att försöka förutspå var bostadsmarknaden är på väg.

– Räkna med att boräntan dubbleras eller mer till nästa år. Räntor med längre löptider förväntas fortsätta upp ytterligare något, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson. När man köper hus bör man ta höjd för det och om du vill vara på säkra sidan ska du köpa en bostad som du har råd med även om du skulle bli arbetslös.

"För den som är på jakt efter ett nytt boende finns det idag fler goda skäl än någonsin att överväga ett kataloghus."

Bostadspriserna kan falla med 10 procent under 2023 och 2024

Enligt SEB:s prognos kommer bostadspriserna att vända ner senare under 2022 och sedan falla med 5 procent under 2023. SBAB tror också på fallande bostadspriser i höst när vi ser effekterna av ränteuppgången. Deras ekonomer tror att bostadspriserna kommer att falla med sammanlagt 10 procent under 2023 och 2024.

– För den som är på jakt efter ett nytt boende finns det idag fler goda skäl än någonsin att överväga ett kataloghus. Kataloghus tillverkas under kontrollerade former i husfabriker och fördelarna jämfört med lösvirkeshus, som byggs på plats där huset ska stå, är många, säger Sofia Rostedht, säljare på Hjältevadshus.

Att vända sig till ett väletablerat kataloghusföretag är ofta ett tryggare alternativ till små byggföretag. Många kataloghusföretag har funnits på marknaden i över sjuttio år och kommer sannolikt att finnas kvar i minst sjuttio år till.

Enligt TMF's undersökning från 2019 vill tre av fyra svenskar helst bo i villa.

Fast prislapp oavsett bostadsmarknadens svängningar

Det råder skilda meningar angående om bostadsmarknaden hittills varit övervärderad. Enligt SEB innebär högt uppdrivna bostadspriser att prisfallet kan bli betydande om räntan höjs snabbt. Att många hushåll har rörlig eller kort bindningstid på sina bolån ökar enligt banken risken ytterligare.

– En fördel med att satsa på ett kataloghus som alternativ till att köpa ett befintligt hus är att man delvis skyddar sig från prisförändringar eftersom huset har en fast prislapp redan från start, oavsett om husen i närområdet rör sig upp eller ner i prisnivå. Det gör att man som blivande husägare alltid enkelt kan göra träffsäkra kalkyler och överblicka kostnadsbilden, vilket kan kännas tryggt i dessa tider. Byggtiden är dessutom ofta betydligt kortare med kataloghus än med lösvirkeshus, säger Sofia Rostedht.

Säkrar tillgången till virke och annat byggmaterial

I dessa tider har många byggföretag drabbats av bristen på virke och andra byggvaror. Med sin gedigna erfarenhet i bagaget är många kataloghusföretag specialister på att proaktivt säkra tillgången på byggmaterial, även i tuffa tider. Det gör att man som kund i princip alltid kan vara säker på att få tillgång till det material som behövs vid rätt tidpunkt.

Läs mer om Hjältevadshus byggmetod >